^Powrót do góry

Stowarzyszenie „Dom Muzyki
Tel. +48 609 132 358
Biuro: ul. Brzozowa 14/1a, 00-286 Warszawa
e-mail: biuro@dom-muzyki.pl
www.dom-muzyki.pl
nr konta 52 1020 1026 0000 1502 0293 4776

 • Wesprzyj dokończenie budowy Domu Muzyki!

  Wszystkich, którzy mogą nam pomóc, zachęcamy do wsparcia ukończenia budowy Domu Muzyki.
  Każdy grosz się liczy! ​

  Więcej >>

 • WITAJCIE W NASZYM STOWARZYSZENIU!

  Stowarzyszenie Integracji z artystami Niepełnosprawnymi "Dom Muzyki" to projekt niezwykły. Tworzymy pierwszy w Polsce Integracyjny Dom Pracy Twórczej! ​

  WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ:​
  nr konta 52 1020 1026 0000 1502 0293 4776.

  WESPRZYJ NAS >>

 • WOLNI OD ZŁA

  Festiwal wspierający ideę DOMU MUZYKI

  WESPRZYJ NAS >>

Aktualności


2019-06-14
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia DOM MUZYKI

ul. Brzozowa 14/1A

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia „DOM MUZYKI ” uprzejmie informuje, że zwołuje w siedzibie Stowarzyszenia na dzień 29.06.2018r  na godzinę 17.00 a w przypadku braku kworum na godz. 17.30 (jako drugi termin ) - Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na które serdecznie zaprasza.

 

Przewidywana jest następująca kolejność działań: 

 

    Wybór Przewodniczącego obrad.

    Stwierdzenie, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest władne podejmować uchwały.

    Zatwierdzenie porządku obrad:

        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i rekomendacja dotycząca udzielenia Zarządowi absolutorium oraz podjęcie Uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

        Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. 

        Przyjęcie i Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za 2018 rok , w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat , podjęcie Uchwały

        Zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia.

        Zmiany w Statucie 

        Podejmowanie Uchwał dotyczących pkt.7 i 8 

        Wolne wnioski – dyskusja

    Zamknięcie Walnego Zgromadzeni Członków Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

                       Z poważaniem

 Przewodniczący Zarządu

 

 

    Andrzej  Kowalczyk